Bảng giá chứng khoán trực tuyến
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Giá vàng 9999
Bảng tỷ giá trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
vietnamnet_ic
Thống kê
Đang trực tuyến:5
Lượt truy cập:1332280
Giới thiệu
Các thành viên trong HĐQT

Thành viên HĐQT

Ông Trần Khắc Hùng sinh ngày 05/11/1972. Ông Hùng là cử nhân kinh tế trường Đại học ngoại thương Hà Nội , cử nhân công nghệ thông tin, và là thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Nhật Bản. Ông là chủ tịch tập đoàn Sara đồng thời là chủ tịch HĐQT của Vietnamnet IC từ tháng 12 năm 2010.
 

Ông Nguyễn Thế Sơn sinh ngày 5/8/1981. Ông là cử nhân Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngũ và là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của Trường Frederick Taylor. Ông được bầu vào HĐQT của VNN từ ngày 29/6/2017 theo nghị quyết số 11/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNN ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông.           

 

Ông Vương Bá Lân sinh năm 1974. Ông là thạc sỹ quản trị kinh doanh. Ông là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN, Trưởng phòng hành chính tổng hợpTrường Đại học Đông Đô. Ông được bầu bổ xung vào HĐQT  từ ngày 21/11/2016 theo nghị quyết số 16/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNN ngày 21/11/2016 của Đại hội đồng cổ đông.

 

 

 

Ông Lê Phương Nam sinh năm 1982, ông là Cử nhân Quản trị kinh doanh. Ông là Phó khoa Công nghệ môi trường của Trường Đại học Đông Đô và ông được bầu bổ sung vào HĐQT của  từ ngày 21/11/2016 theo nghị quyết số 16/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNN ngày 21/11/2016 của Đại hội đồng cổ đông

 

  Bà Trần Thị Hương sinh ngày 05/06/1976, bà là Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính và là Nghiên cứu sinh chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường Asia E University. Bà là thành viên HĐQT và Tổng giám đốc điều hành Công ty  Cổ phần Sara Window. Bà được bầu bổ sung vào HĐQT của Vietnamnet IC từ ngày 29/11/2012 theo nghị quyết số 26/NQ/ĐHCĐ-VNNIC ngày 29/11/2012 của Đại hội đồng cổ đông.

 

Các bài khác
Các dự án đầu tư
Cổ đông chiến lược