Bảng giá chứng khoán trực tuyến
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Giá vàng 9999
Bảng tỷ giá trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
vietnamnet_ic
Thống kê
Đang trực tuyến:22
Lượt truy cập:1332298
Giới thiệu
Ban kiểm soát

Ban kiểm soát  VNN

 

 Trưởng ban

Bà Trần Thị Yến sinh ngày 07/01/1986, bà đã làm kế toán của tập đoàn Sara và hiện nay là kế toán của trường Cao đẳng kinh tế công nghệ Lào Việt, cán bộ của Trường Đại học Đông Đô. Bà là thành viên BKS của VNN từ ngày 29/6/2017 theo nghị quyết số 11/2017/NQ/ĐHCĐ-VNNIC của Đại hội đồng cổ đông và bà được bầu làm trưởng BKS theo biên bản số12/BB/HĐQT-VNN ngày 7 tháng 7 năm 2017.

 

Thành viên 

Bà Nguyễn Thị Trang sinh ngày 15/06/1987, bà  kế toán của Công ty CP Sara Window. Bà là thành viên BKS  từ ngày 29/6/2017 theo nghị quyết số 11/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNN  của Đại hội đồng cổ đông.

 

Thành viên

Bà Nguyễn Thị Huệ sinh ngày 8/10/1986, bà là cử nhân kinh tế, Trưởng phòng tài vụ Trường Đại học Đông ĐôBà là thành viên BKS  từ ngày 29/6/2017 theo nghị quyết số 11/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNN  của Đại hội đồng cổ đông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác
Các dự án đầu tư
Cổ đông chiến lược